ارسال مقالات

شما مخاطبان دکترگرافیک می توانید مقالات خود را در این وب سایت به صورت رایگان منتشر کنید.

قبل از ارسال مقاله به موارد زیر دقت کنید.

موضوع مقاله خود را در فیلد زیر بنویسید. (ضروری)
فایل مقاله خود را در فرمت docx به صورت قابل ویرایش تا حجم حداکثر ۵ مگابایت ارسال کنید.
تصویر کارت ملی نویسنده این مقاله رو بارگذای کنید. ( فرمت مجاز jpg در حجم حداکثر ۱ مگابایت )
اگر نیاز به ارائه توضیح خاصی است، می توانید در این بخش بنویسید ( اختیاری )